Tot een van de meest specifieke gebieden langs het riviertje de Dinkel behoort het Lutterzand. De Dinkel vormt hier de grillige grens tussen lager gelegen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger gelegen stuifzandgebied. De steile Dinkeloevers bieden hier een bron van informatie over de geschiedenis van het Dinkeldal vanaf de laatste ijstijd.

De laatste grote veranderingen in het landschap vonden rond 1700 plaats. In die tijd zijn de woeste gronden, maar ook vruchtbare akker- en weidegronden, onder het stuifzand verdwenen. Als middel om verdere verstuiving tegen te gaan en deels als schadeloosstelling werd de boeren toegestaan om kudden schapen langs de Dinkel te weiden. Dankzij de toenemende veeteelt (anno 1700) kon de jeneverbes zich weer uitbreiden tot prachtige struwelen, zoals ze nu nog in het Lutterzand te vinden zijn. Pas na de verdeling van de gemeenschappelijke gronden, begin 1800, werd het stuivende zand vastgelegd door inplant van de grove den.

Wetenswaardigheden over het Lutterzand

Het lutterzand is een 750 hectare groot natuurgebied. Het meanderende riviertje de Dinkel zoekt zichzelf een weg zoekt door de natuur. De Dinkel ontspringt vlak bij Coesveld en mond uit in de Vecht ter hoogte van Neuenhaus. Het riviertje heeft een lengte van 93 Km.

  • Een echte aanrader voor wandel- en fietsliefhebbers
  • Sinds 2007 aardkundig monument
  • Bijzondere zandverstuivingen en afkalvingen langs de (hoge) Dinkeloevers
  • Heidevelden
  • Jeneverbessen
  • Glooiend landschap met veel verschillende bomen
  • Oeverzwaluwen, ijsvogels en reeΓ«n
  • Het gebied is het gehele jaar toegankelijk waar u vrij kunt wandelen en fietsen op de daarvoor aangegeven paden.
  • Uw hond mag eventueel ook mee, mits die is aangelijnd.

Lutterzandweg 12, 7587 LH De Lutte
Erve Velpen
Beuningerstraat 25
7587 LC De Lutte

0622846829
info@ervevelpen.nl

Coordinaten: 52.33224, 7.01328


Stroom

Prijslijst " Erve Velpen " vanaf 1 januari 2024.


Per overnachting voor camper en 1 persoon. 
Per overnachting voor camper en 2 personen. 

Extra persoon, ouder dan 4 jaar. 
Kinderen tot en met 4 jaar. 

Honden, poep opruimen, niet in het weiland en aanlijnen.
€ 10,10
€ 11,50

€ 2,50
Gratis.

Gratis.
Prijs is inclusief 1,40 € toeristenbelasting per persoon, schoonwater verbruik,
millieubelasting, gebruik sanitaire voorziening / inforuimte en wifi.


Extra bijkomende kosten zijn:

Elektriciteit, 6 ampere.( ongeveer 1400 Watt ). 
Elektrische kachel of airco ( is meetbaar ) 
Douchen 6 minuten. ( Euroautomaat in de douche ). 
€ 3,50
€ 2,50
€ 1,00